О нама

Нестраначко, невладино и непрофитно удружење за децу и омладину- кроз игру, машту и стваралаштво, стварамо бољи свет!

Удружење „Радост стварања“ основано је ради остваривања циљева како у области културе живљења, бриге о деци и омладини, тако и у области развијања свести о традицији и историји. Циљ је подстицање тражења смисла живота и грађења целовите личности; подстицање саосећања и поштовања међу људима, и развијања здравог начина живљења међу младима. Ради остварења својих циљева из члана 2. Статута Удружење: 

− Ради са децом основношколског и средњошколског узраста; 

− Доприноси развоју, физичких, умних, духовних и друштвених могућности младих као чланова локалне,националне и међународне заједнице; 

− Развија код младих поштовање других људи, пријатељство међу људима и народима и поштовање њиховог личног и верског убеђења; 

− Развија сарадњу са школама, васпитним установама и институцијама ради обогаћивања и повезивања са друштвеном средином; 

− Развија сарадњу са другим сродним удружењима код нас и у свету; 

− Потстиче младе да трагају за сопственом креативношћу и духовношћу; 

− Организује културне манифестације, посвећене деци и младима; 

− Ради са децом из социјално угрожених средина;

Израда сајта   webcon.rs